REGULAMIN

Międzyszkolnych Zawodów Pływackich  Szkół podstawowych i Gimnazjalnych

 

  1. Cel zawodów:

– popularyzacja pływania, stworzenie możliwości sportowej rywalizacji uczniów w grupach rówieśniczych

  1. Organizator:

– Uczniowski Klub Sportowy Aligator Gorzyce

– GOTSiR „Nautica” w Gorzycach

  1. Patroni zawodów:

–  Uczniowski Klub Sportowy Aligator Gorzyce

– GMINNY OŚRODEK TURYSTYKI, SPORTU I REKREACJI „NAUTICA” W GORZYCACH

– powiat wodzisław śląski

– Gmina GORZYCE

4.Termin zawodów:

-12 maj 2017 r.

– rozgrzewka od godz. 8:30 do 9:20 ( po 25 min dla dziewczyn i chłopców )

– rozpoczęcie zawodów godz. 9:30

  1. Uczestnictwo:

– w zawodach uczestniczą uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjalnych powiatu Wodzisławskiego

– każda szkoła ma prawo zgłosić nie więcej niż 15 – uczniów  i po 1 sztafecie (MIESZANA)

– rywalizacja, punktacja i nagrody prowadzona będzie dla szkół podstawowych i gimnazjalnych.

– limit zgłoszeń – 300 osób – decyduje kolejność zgłoszeń

udział w zawodach jest bezpłatny

– skład sztafety: – sztafeta musi składać się z uczestników z różnych roczników i płci, czyli np. trzech chłopców z klas IV-VI i jedna dziewczyna obojętnie z której klasy lub dwie dziewczyny i dwóch chłopców itp. W sztafecie nie mogą brać udziału osoby tej samej płci i wieku.

  1. Zgłoszenia:

– zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko ucznia, pełną datę urodzenia (dd/mm/rrrr), konkurencje dla dzieci klas IV-VI oraz gimnazjum. Dzieci klas I-III płyną 25 m. stylem dowolnym

UWAGA!! w zawodach nie mogą brać udziału dzieci zrzeszone w klubie sportowym.  

– termin zgłoszeń uczestników zawodów do 9.05.2017r. do godz. 16:00. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.

(  Skreślenia będą uwzględniane do godz. 14:00 dnia 11.05.2017r. )

– w dniu zawodów do godz. 9:00 możliwe korekty.

Adres do przesyłania zgłoszeń: uksaligator2017@gmail.com

W razie jakichkolwiek pytań dostępne numery telefonów:

– Drąg Kamila 791 474 835

– Mlaś Jarosław 881 448 811

– Klyszcz Wioleta 695 479 965

  1. Nagrody:

– indywidualnie – medale za miejsca 1 – 3

– dyplomy za miejsca 1 – 6

– za sztafety dyplomy dla szkół i medale dla czonków sztafety

– puchary –  za zwycięstwo w wyścigu sztafetowym 4 x 50 o Puchar UKS ALIGATOR / Puchar  Dyrektora / Puchar Wójta

– statuetki –  za zwycięstwo w punktacji generalnej dla trzech najlepszych szkół

 

Punktacja;  Im – 7 pkt, IIm – 5 pkt, IIIm – 4 pkt, IVm – 3pkt, Vm – 2pkt , VIm – 1pkt

Punktacja sztafet; Im – 7 pkt, IIm – 5 pkt, IIIm – 4 pkt, IVm – 3pkt, Vm – 2pkt , VIm – 1pkt

W przypadku równej ilości pkt o kolejności decyduje lepszy wynik w sztafecie.

  1. Program zawodów – w kolejności rozgrywania wyścigów;

 

klasy KONKURENCJA
SP DZIEWCZĘTA CHŁOPCY
I 25 m stylem dowolnym 25 m stylem dowolnym
II 25 m stylem dowolnym 25 m stylem dowolnym
III 25 m stylem dowolnym 25 m stylem dowolnym
 

IV

50 m stylem dowolnym 50 m stylem dowolnym
50 m stylem grzbietowym 50 m stylem grzbietowym
50 m stylem klasycznym 50 m stylem klasycznym
 

V

50 m stylem dowolnym 50 m stylem dowolnym
50 m stylem grzbietowym 50 m stylem grzbietowym
50 m stylem klasycznym 50 m stylem klasycznym
 

VI

50 m stylem dowolnym 50 m stylem dowolnym
50 m stylem grzbietowym 50 m stylem grzbietowym
50 m stylem klasycznym 50 m stylem klasycznym
IV – VI Sztafeta mieszana 4 x 50 m stylem dowolnym
                   GIM
 

 

 

I – III

50 m stylem dowolnym 50 m stylem dowolnym
50 m stylem grzbietowym 50 m stylem grzbietowym
50 m stylem klasycznym 50 m stylem klasycznym
Sztafeta mieszana 4×50 m stylem dowolnym
  1. 8. Uwagi:

– wszystkie wyścigi rozegrane zostaną „seriami na czas”

– wolno startować tylko w jednej konkurencji indywidualnej i sztafecie

– Do wzięcia udziału uczestnicy potrzebują pisemną zgodę rodziców